2018 Malı Genel Kesin Delege Listesi- Denetleme Raporu-Faaliyet Programı ve Faaliyet Raporları

  1. TÜRKİYE VÜCUT GELİŞTİRME VE FİTNESS FEDERASYONU

_______________________________________________________________________

2018 YILI OLAĞAN MALİ GENEL KURULU ÇAĞRI -GÜNDEM

DUYURUSU VE PROGRAMI

1. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanlığı 2018 Olağan Mali Genel Kurulu 17
Kasım Cumartesi günü Saat: 11.30’da İçkale Hotel (Maltepe Mahallesi, Gazi Mustafa Kemal
Blv. No:89, 06000 Çankaya/Ankara) adresinde aşağıdaki gündem maddeleri görüşülerek
yapılacaktır.
2. Delege kayıtları 09:00 – 11.30 saatleri arasında yapılacaktır.
3. 17 Kasım 2018 tarihinde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Mali Genel Kurul 18 Kasım
2018 Pazar günü, aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
4. Federasyonumuzun Ana Statüsünün 21.maddesinin 5. Maddesine Göre;
(5) Hazırlanan delege listesine, ilan tarihinden. itibaren on gün içerisinde itiraz edilebilir Delege
listesine itiraz, yönetim kurulunca itiraz süresinin bitiminden itibaren iki gün içerisinde karara
bağlanır. Bu karara karşı iki gün içerisinde Tahkim Kuruluna itiraz edilebilir. Tahkim Kurulu
itirazın kendisine ulaştığı tarihten itibaren beş gün içerisinde bu itirazı kesin olarak karara bağlar.
5.Ana statü gereği itirazlar 30 Ekim 2018 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar yapılacaktır.
Bu tarihten sonra yapılan itirazlar kabul edilmez.
5. Mali Genel Kurul duyuruları www.sgm.gov.tr ve www.tvgfbf.gov.tr adreslerinde yayınlanacaktır.
Federasyonumuz 2018 yılı Olağan Mali Genel Kuruluna il dışından katılacak olan delegelerin
Konaklama Yolluk ve Yevmiyeleri Federasyonumuzca karşılanacaktır. Yol ücretleri Otobüs
ücreti olarak karşılanacaktır. Federasyonumuz Mali Genel Kuruluna katılan Ankara İli delegeleri
Otelde Konaklamayacak olup kendilerine yolluk ve Yevmiye ödenmeyecektir.
PROGRAM
16 Kasım 2018 Cuma günü
14:00 Otele Giriş
19:00 Akşam Yemeği
17 Kasım 2018 Cumartesi Günü
07:00-09:00 Kahvaltı
09:00-11:30 Delege Kayıtları
11:30-13:00 Mali Genel Kurul-Gündem Maddelerinin Görüşülmesi.
13:00-14:00 Öğle Yemeği
14:00 Ayrılış

DELEGE LİSTESİ EKTE BULUNAN PDF DOSYASINDA,
MALİ GENEL KURULU GÜNDEMİ EKTE BULUNAN PDF DOSYASINDA BULUNMAKTADIR.

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Başkanlığı

[button color=”red” size=”big” link=”https://eski.tvgfbf.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/2018-OLAĞAN-MALİ-KURUL-GEÇİCİ-DELEGE-LİSTESİ-SON.pdf” icon=”” target=”false”]GEÇİCİ DELEGE LİSTESİ[/button]

[button color=”red” size=”big” link=”https://eski.tvgfbf.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/ÇAĞRI-VE-GÜNDEM.pdf” icon=”” target=”false”]ÇAĞRI VE GÜNDEM[/button]

[button color=”orange” size=”medium” link=”https://eski.tvgfbf.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/DENETLEME-RAPORU.pdf” icon=”” target=”false”]DENETLEME RAPORU[/button]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://eski.tvgfbf.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/kesin-delege-listesi.pdf” icon=”” target=”false”]KESİN DELEGE LİSTESİ[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=”https://eski.tvgfbf.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/2016-2018-faaliyet-programı.pdf” icon=”” target=”false”]2016-2018 FAALİYET PROGRAMI[/button][button color=”red” size=”medium” link=”https://eski.tvgfbf.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/2019-Tahmini-faaliyet-Programı-1.pdf” icon=”” target=”false”]2019 TAHMİNİ FAALİYET PROGRAMI[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=”https://eski.tvgfbf.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/2020-Tahmini-faaliyet-Programı.pdf” icon=”” target=”false”]2020 TAHMİNİ FAALİYET PROGRAMI[/button]

[button color=”red” size=”medium” link=”https://eski.tvgfbf.gov.tr/wp-content/uploads/2018/10/AYRINTILI-BİLANÇO.pdf” icon=”” target=”false”]AYRINTILI BLANÇO[/button]