ANTALYA – ALANYA 1.KADEME YARDIMCI ANTRENÖR UYGULAMA KURS DUYURUSU (YÜZYÜZE)

Kayıtlarımız 02-07 AĞUSTOS  2022 tarihleri arasında E- devlet kapısı üzerinden Spor bilgi sistemi ile yapılacaktır. Ödemeler referans kodları  gönderilen kursiyer 08- 09 AĞUSTOS 2022 saat 17:00 a kadar TEB bankası Gişesinden GSB Federasyon kurum ödemesi (2533 kurum kodu) ve ya Kredi Kartı ile ödeme linkleri ile yapabilirsiniz.

Bu bir uygulama Antrenör Eğitim Kursudur.

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece,

1. Kademe için; Üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlar ya da
1.Kademe Temel Eğitim sınavını başarılı olarak bitirenler katılabilirler.
Federasyonumuzun, 16-23 AĞUSTOS 2022 tarihleri arasında Antalya- Alanya ilinde düzenleyeceği, Vücut Geliştirme Fitness 1.Kademe yardımcı Antrenör yetiştirme kursu;
16-23 AĞUSTOS 2022 tarihlerinde YÜZYÜZE olarak yapılacaktır.
Adres: MoveOn fitness club Cumhuriyet Mh. Eğriköprü Cd. No:38 Alanya/ ANTALYA
KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç ÖN KAYIT tarihleri içinde mesai bitimine kadar tamamlamalıdır.
Başvuru yapmış olmak, ‘’Kursa Kabul’ ’anlamına gelmemektedir. Başvuru sıralamasına göre sadece kontenjana giren adaylara ‘’Referans Numarası,, maili gönderilecektir.
Kursa katılmaya hak kazananlar Whatsapp uygulaması üzerinden kurs başlamadan bir gün önce mesai bitimine kadar kurulacak gruba eklenerek İlgili Kurs İlanı İçeriği duyurulacaktır.

Kayıt esnasında iletişim bilgilerinin doğru yazılması gerekmektedir.
KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
c) Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak.
ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.
e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. KURS İÇİN HERHANGİ BİR EVRAK İSTENMEMEKTEDİR. E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU ESNASINDA EVRAK KONTROLÜ OTOMATİK YAPILACAKTIR. ÖDEME: Kurs ücreti
1. KADEME İÇİN 2250 TL
ÖNEMLİ : GEÇERLİ MAZERET BELGESİ İBRAZ ETMEYENLERİN ÜCRETİ İADE EDİLMEYECEKTİR…

v-) Öncelikle e-devlet “Spor Bilgi Sistemi- Uygulamaya Git- Spor Elemanı- Kurs Başvuru’ üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru sonrası Referans Numarası maili geldikten sonra, para yatırma işlemi TEB Bankası Şubelerinden ya da TEB İnternet Bankacılığı yada Kredi Kartı İçin Verilen İyzico Link i veya PTT Link i kullanarak yapılmalıdır.Kredi Kartı İle Yapılan Ödemelerde Aracı Firma Kullanıldığından E-devlet Sistemi ile Entegre Olmadığı İçin Spor Bilgi Sisteminde Ödenmedi Gözükmektedir. 24 Saat İçerisinde Spor Bilgi Sistemi Başvuru Ekranında ‘ASİL ONAY VAR’ yazacaktır.

v-) Şubeden yapılan ödemelerde, “Fatura Ekranından-GSB Federasyon Ödemesi” olduğu belirtilerek, sadece TC Kimlik numarasıyla ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.

v-) İnternet Bankacılığından ise, Ödemeler > Fatura > Faturalar> Hizmet Tipi- Diğer > Kurum Tipi – Gsb Federasyon > T.C. Kimlik Numarası girilerek yapılacaktır.v -) NOT: Bedensel engelliler ancak olumlu doktor raporu ile başvurabileceklerdir.