ANTRENÖR – ÖZEL SPOR SALONLARI VE KULÜPLERİN DİKKATİNE !

Federasyonumuzun Özel Beden Eğitimi Ve Spor Salonları Talimatının Antrenör Çalıştırma Zorunluluğu ve Antrenörlerinin Yıllık Vizeleri Başlıklı 9. Maddesinin

(1).Fıkrasında

Sınıf salonlarda (500 m² kadar olan salonlar) : Vizesi yapılmış, 1 yıllık sözleşme yapılan ve en az II. kademe belgesi olan 1 antrenör, (2022 yılı vizesi yapılmış olan 1 antrenör)
Sınıf salonlarda ( 1000 m²’ye kadar olan salonlar) : Vizesi yapılmış, 1 yıllık sözleşme yapılan ve en az II. kademe belgesi olan 1 antrenör ile,vizesi yapılmış 1 yıllık sözleşme yapılan ve en az I. kademe belgesi olan 1 antrenör, (Olmak üzere 2022 vizeli toplam 2 antrenör )
Sınıf salonlarda (1000 m²’den büyük salonlar) : Vizesi yapılmış, 1 yıllık sözleşme yapılan ve en az II. kademe belgesi olan 1 antrenör ile,vizesi yapılmış 1 yıllık sözleşme yapılan ve en az I. kademe belgesi olan 1 antrenör, (Olmak üzere 2022 vizeli toplam 2 antrenör ) bulunması gerektiği belirtilmiştir.

(4). Fıkrasında Yönetim Kurulunca o yıl için belirlenmiş olan antrenör ödentilerini, (Vize ücreti) her yıl 01-31 Ocak tarihleri arasında Federasyonun ilgili banka hesabına ödemek zorundadırlar. (2022 Yılı antrenör vize ücreti 500 TL)

(6). Fıkrasında Yıl içinde; sözleşmeli antrenörü ile herhangi bir nedenle sözleşmesini bitiren spor salonları, 15 gün içerisinde yeni antrenörle sözleşme imzalamak ve Federasyona göndermek zorundadır, ( antrenör sözleşmesinin bir örneğinin federasyona gönderilmesi zorunludur)

Yukarıda belirtilen maddelere istinaden, Federasyonumuz tarafından yeterlilik belgesi verilen Özel Beden Eğitimi ve Spor Salonlarında; resmi ve sözleşmeli olarak görev yapan antrenörlerimizin, 2022 yılı vizelerini yaptırmadıkları ve sözleşmelerini Federasyonumuza göndermedikleri tespit edilmiştir.

17 Haziran 2022 tarihine kadar, Federasyonumuz bünyesinde faaliyet gösteren Özel Beden Eğitimi ve Spor Salonlarında, resmi ve sözleşmeli olarak görev yapan antrenörlerimizin, 2022 yılı antrenör vize ücreti olan 500 TL’yi, Federasyonumuzun TEB Bankası TR440003200000000073049441

İban numaralı hesabına yatırarak, antrenör sözleşmesinin bir nüshasını ve Banka dekontunu Federasyonumuza göndermeleri gerekmektedir.

Antrenör vize ücreti, bizzat antrenör tarafından yatırılabileceği gibi, Özel Beden Eğitimi ve Spor Salonu İşletmecesi tarafından da yatırılabilir. ( Dekontun açıklama kısmına Antrenör adı soyadı yazılmalı.)

Özel Beden Eğitimi ve Spor Salonu işletme sahiplerinin dikkatine,

Sözleşmeli olarak çalıştırdıkları antrenörlerin, 2022 yılı antrenör vize ücretlerinin federasyonumuz banka hesabına yatırılmaması durumunda, yasal süreç başlatılacak olup, ilgili Özel Beden Eğitimi ve Spor Salonunun yeterlilik belgesi geçersiz kılınarak, bağlı olduğu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bildirilecektir.

Federasyonumuzun Düzenlediği Spor Müsabakalarına Katılan Kulüplerimizin Dikkatine;

Federasyonumuzun, 2022 Faaliyet programında yer alan spor müsabakalarına katılacak olan spor kulüplerimizin, ilgili branşta ( 2022 yılı vizeli ) en az 2. Kademe belgesi olan bir antrenör ile en az bir yıllık sözleşme yaparak görevlendirmesi gerekmektedir. 2022 yılı Vücut Geliştirme ve Fitness antrenör vize ücreti 500 TL, Bilek Güreşi antrenör vize ücreti ise 250 TL dir. Her iki branşta ( Vücut Geliştirme Fitness – Bilek Güreşi) Federasyonumuz faaliyetlerine katılan Kulüplerimizin 2022 yılı vizeli iki farklı branş antrenörü ile sözleşme imzalaması gerekmektedir. Kulüplerimiz aynı zamanda; antrenör sözleşmelerini kulüplerinin bağlı oldukları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimine teslim ederek, spor bilgi sistemine işlenmesini sağlamak zorundadırlar.

Federasyonumuzun düzenleyeceği spor müsabakalarına katılacak olan kulüplerimizde görev yapan antrenörlerimizin, 17 Haziran 2022 tarihine kadar, 2022 yılı antrenör vize ücretlerini federasyonumuzun TEB Bankası TR440003200000000073049441 ıban numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Federasyonumuzun 2022 yılında düzenleyeceği spor müsabakalarına katılmak isteyen Spor Kulüplerimizin, Federasyonumuzun belirlediği 2022 yılı Faaliyet Katılım Tescil Ücretini olan 750 TL yi 17 Haziran 2022 tarihine kadar, federasyonumuzun TEB Bankası TR440003200000000073049441 ıban numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir. (Dekontun açıklama bölümüne Kulüp adı ve branş ismi belirtilmeli)

Örneğin: İstanbul Sancak Spor Kulübü Derneği – Vücut Geliştirme ve Fitness Branşı

Federasyonumuz faaliyetlerine Vücut Geliştirme – Fitness ve Bilek Güreşi Branşlarının her ikisinde de katılım sağlayacak olan Kulüplerimizin 750 TL+750 TL olmak üzer toplam1500 TL yi Federasyonumuz banka hesabına yatırmaları gerekmektedir.

Aksi takdirde;

2022 yılı antrenör sözleşmesi olmayan kulüplerimizin,
2022 yılı antrenör vize ücreti yatırılmamış kulüplerimizin,
2022 yılı Faaliyet Katılım Tescil Ücretini federasyon hesabına yatırmayan kulüplerimizin,
Federasyonumuzun 2022 yılında düzenleyeceği spor faaliyetlerine katılmasına izin verilmeyecektir.

Bağımsız ve Özel olarak Çalışan Antrenörlerimizin Dikkatine

Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri ile Stüdyo tarzı salonlarda; vergi numarası alarak basit usulde çalışan antrenörlerimizin 2022 yılı antrenör vizelerini yaptırması zorunludur.

NOT: Federasyonumuzun düzenlediği antrenör kurslarına katılarak belge alan antrenörlerimiz, Federasyon yönetim kurulunca belirlenen yıllık antrenör vize ücretlerini sene başında (1 Ocak- 31 Ocak) federasyonun ilgili banka hesabına yatırmak zorundadırlar. ( 2022 yılı Vücut Geliştirme ve Fitness antrenör vize ücreti 500 TL, Bilek Güreşi antrenör vize ücreti ise 250 TL dir )

2022 yılı vizesini yaptıran antrenörlerimizden, geçmiş yıllara ait vize ücretleri talep edilmeyecektir.

2022 yılı vizesizini yaptırmayan antrenörlerimizden ise geçmiş 3 yıla ait vize ücretleri talep edilecektir (2021-2020-2019 yılları)

ÖNEMLİ: Federasyonumuz web sayfasında, vizesini yaptıran antrenörlerimizin listesi güncel olarak yayınlanacak olup, vizesiz hiçbir antrenörün çalışmasına izin verilmeyecektir.