ANTRENÖR TEMEL EĞİTİM SINAVI ÖNEMLİ DUYURU

16.01.2023 – 27.01.2023 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 30.04.2023 tarihinde yapılacak olan 2023/1 dönem Antrenör Temel Eğitim ve Bütünleme sınavı,
ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle bir sonraki döneme ertelenmiştir. 2023/1 döneminde başvuruları onaylanan adayların
hakları saklı kalacak olup bu süreçte e-öğrenme derslerine erişim açık olacaktır.
 2023/1 ve 2023/2 dönemlerinde başvuru yapan adayların sınavları 03.09.2023 tarihinde yapılacaktır.
Detaylar; https://sporegitim.gsb.gov.tr/HaberDetaylari/1/256313/antrenor-temel-egitim-sinavi-onemli-duyuru.aspx