AYDIN 2. KADEME ANTRENÖR UYGULAMA KURS DUYURUSU

Kayıtlarımız  28 MART – 4 NİSAN  2022 tarihlaeri arasında   E- devlet kapısı üzerinden Spor bilgi sistemi ile yapılacaktır. Ödemeler kayıt tarihi içinde  4 NİSAN  2022 saat 17:00 a kadar TEB bankası Gişesinden GSB  Federasyon kurum ödemesi (2533 kurum kodu) ve ya Kredi Kartı ile ödeme yapmak için TIKLAYIN.  Bu bir uygulama Antrenör Eğitim Kursudur. Kursiyerler online olarak yapılan kısımdan muaf degillerdir.

Antrenör Eğitimi Yönetmeliği gereğince bu kurslara sadece,

 • 2. Kademe için; Üniversitelerin Spor Bilimleri alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlar ya da
 • 2.Kademe Temel Eğitim sınavını başarılı olarak bitirenler katılabilirler.
 • Federasyonumuzun, 8- 17 NİSAN   tarihleri arasında Aydın ilinde   düzenleyeceği, Vücut Geliştirme Fitness 2.kademe temel  Antrenör yetiştirme kursu;
  Pandemi dolayisi ile teori: 8-13 NİSAN   2022 tarihleri arasında  online . 15-17 NİSAN 2022  tarihlerinde uygulama(yüzyüze) olarak yapılacaktır. online ve uygulama egitimleri arasında kalan bir gün(14 NİSAN 2022) kurs yerine intikal için boş gün olarak bırakılmıştır.

  • Adres:  AYDIN GSİM  (Whatsapp Grubundan Bildirilecek)
 • KAYIT VE KABUL İŞLEMLERİ
  1. Kurs başvuruları e-Devlet Kapısı / Spor Bilgi Sistemi Uygulaması üzerinden yapılacaktır.
  2. Adaylar başvuru yapma ve ücret ödeme işlemini en geç ÖN KAYIT tarihleri içinde mesai bitimine kadar tamamlamalıdır.
  3. Başvuru yapmış olmak, ‘’Kursa Kabul’ ’anlamına gelmemektedir. Başvuru sıralamasına göre sadece kontenjana giren adaylara ‘’Referans Numarası,, maili gönderilecektir.
  4. Kursa katılmaya hak kazananlar Whatsapp uygulaması üzerinden kurs başlamadan bir gün önce mesai bitimine kadar kurulacak gruba eklenerek İlgili Kurs İlanı İçeriği duyurulacaktır.
  5. Kayıt esnasında iletişim bilgilerinin doğru  yazılması gerekmektedir.

  KURSİYERLERDE ARANAN ŞARTLAR

  1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
  3. c) Görevini yapmaya mani fiziki engeli bulunmamak.
  4. ç) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.
  5. d) En az on sekiz yaşını bitirmek şartıyla spor dalının özelliğine göre ilgili federasyon tarafından belirlenen yaş sınırlamasına uygun olmak.
  6. e) 13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile federasyonların disiplin veya ceza talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak. KURS İÇİN HERHANGİ BİR EVRAK İSTENMEMEKTEDİR. E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU ESNASINDA EVRAK KONTROLÜ OTOMATİK YAPILACAKTIR. ÖDEME: Kurs ücreti
  7.  2. KADEME İÇİN 2750 TL
  8. DENKLİK ÜCRETİ 300 TL

  ÖNEMLİ : GEÇERLİ MAZERET BELGESİ İBRAZ ETMEYENLERİN ÜCRETİ İADE EDİLMEYECEKTİR…

   

 • v-) Öncelikle e-devlet “Spor Bilgi Sistemi- Uygulamaya Git- Spor Elemanı- Kurs Başvuru’ üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir.  Başvuru sonrası Referans Numarası maili geldikten sonra, para yatırma işlemi TEB Bankası Şubelerinden ya da TEB İnternet Bankacılığı yada Kredi Kartı İçin  Verilen İyzico Link i veya PTT Link i kullanarak yapılmalıdır.
 • v-) Şubeden yapılan ödemelerde, “Fatura Ekranından-GSB Federasyon Ödemesi” olduğu belirtilerek, sadece TC Kimlik numarasıyla ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde ödemeniz geçerli olmayacaktır.
 • v-) İnternet Bankacılığından ise, Ödemeler > Fatura > Faturalar> Hizmet Tipi- Diğer > Kurum Tipi – Gsb Federasyon > T.C. Kimlik Numarası girilerek yapılacaktır.
 • v -) NOT: Bedensel engelliler ancak olumlu doktor raporu ile başvurabileceklerdir.