BİLEK GÜREŞİ 2017 POLONYA UÇUŞ BİLGİLERİ

2017 TÜRKİYE ÇOCUK FİTNESS ŞAMPİYONASI 

  MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ

YARIŞMA REGLAMANI

29 – 30 NİSAN 2017 ADANA ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU TESİSLERİ

LÜTFULLAH AKSUNDUR SPOR SALONU

 

 A- YARIŞMA KURALLARI:
 1. BU YARIŞMAYA:
  1. T.C Vatandaşı olan Kulüp ve Ferdi lisanslı sporcular  katılabilecektir.
  2. K.K.T.C. vatandaşı olan T.C vatandaşı statüsüne sahip kulüp ve Ferdi sporcuları da , bu şampiyona  ya katılabilirler. Ancak madde 5  d bendi  uygulanacaktır.
 2. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCU – KULÜP VE İLLER:
  Kulüpler: bu şampiyonaya katılacak  sporcu listelerini, bağlı bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerine göndereceklerdir

  1. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ise, İl Temsilcisi aracılığı ile, kulüplerden gelen sporcu listelerini ferdi sporcularla birleştirerek, İl kafile listelerini oluşturacaktır. Kafile listesinde sporcunun, adı soyadı, yaş grubu, kategorisi ve kulüp ismi ile, kafilede görev yapacak   idareci ve antrenör isimleri ile TC numaraları yazılarak   belirtilecektir. Kafile listelerinin,  27 Nisan 2017 Perşembe günü, mesai saati bitimine kadar, Federasyonun (0312) 310 49 05 numaralı faksına gönderilmesi ve  Spor İl Müdürlüğü onaylı olması şarttır.
  2. Faks çekildikten sonra, (0312) 312 72 09 numaralı Federasyon telefonundan, faksın ulaşıp ulaşmadığına dair onay alınacaktır.
  3. İl Müdürlüğü onaylı kafile listesini, 27 Nisan 2017 Perşembe  günü, mesai saati sonuna kadar göndermeyen iller ve bu il adına yarışan kulüp sporcuları, yarışmaya alınmayacaktır.
  4. Onaylı kafile listesi 2 nüsha şeklinde düzenlenecek olup; teknik toplantıda MHK başkanına teslim edilecektir. listelerde sonradan elle düzeltmeler yapılmayacak ve kabul edilmeyecektir.
 3. YARIŞMA İLE İLGİLİ TEKNİK  KURALLAR:
  1. Yarışmalarda IFBB kuralları uygulanacaktır.
  2. Bütün görevli kurullar ve hakemler, Teknik Toplantıda hazır bulunacaktır. Yarışmalar bitinceye kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaktır.
  3. Görev verilmesine karşın; geçerli gerekçesi olmadan yarışmaya gelmeyen hakemlere 2017 Yılı yarışmalarında görev verilmeyecektir.
  4. Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem, teknik kurul üyeleri ve idarecilerin, Federasyonun Giyim – Kuşam Talimatı ve Yarışma Talimatına uyması zorunludur.
  5. Sporcuların; yarışma kategorilerine uygun  yarışma tayt ve büstiyeri    kullanmaları gerekmektedir. Vücut Boyası kullanılması  kesinlikle yasaktır.Vücut Boyası kullandığı tespit edilen sporcular diskalifiye edilecektir. Müzik süresi 90 sn olup; show bölümünde temalarına uygun kıyafet ve müzik seçebilirler.
  6. Yarışmaya katılan sporcular ile görev alan hakem ve idareciler yarışma kurallarına uymak zorundadır. Uymayanlar hakkında, Federasyonumuzun Disiplin ve Yaptırım Talimatı Kuralları Gereğince işlem yapılacaktır.
  7. Değişen koşullara veya gereksinmelere göre MHK tarafından düzenlemeler yapılabilir.
 4. YARIŞMA TEKNİK TOPLANTISI:
  Kafile başkanları, antrenörler, hakemler ve federasyon görevlilerinin katılımıyla 29 Nisan 2017 Cumartesi  günü saat 14:00 da Adana  Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Tesisleri Lütfullah Aksundur Spor Salonu da yapılacaktır.  Yarışma  akışı  ve kurallarla ilgili görüşler,  Teknik Toplantıda değerlendirilecek olup, daha sonra değişiklik yapılması ile ilgili gelecek öneriler kabul edilmeyecektir. Kafile başkanlarının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden aldıkları, onaylı  kafile listesini; teknik toplantı sırasında Merkez Hakem Kuruluna vermeleri gerekmektedir. İsmi geçen görevlilerin(kafile başkanları, antrenörler, hakem ve federasyon görevlileri) teknik toplantıya katılması mecburi olup, imza alınacaktır.
 5. KAFİLE LİSTELERİ:
  1. İl Spor Müdürlüğü onaylı kafile listesi olmayan illerin sporcuları ile, kafile listesinde adı geçmeyen sporcular, listede adı geçen ancak, lisansı ve 2017 vizesi olmayan  sporcular yarışmalara  alınmayacaktır. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır. Bu durumdaki listeler işleme alınmayacak olup, harcırah ödemeleri, onaylı listede adı bulunanlara yapılacaktır.
  2. İller ve kulüpler yarışmalara,  İstediği sıklet ve kategoride  uygun gördüğü kadar sporcu ile katılabilirler.
  3. İl Kafile listelerinde sporcuların  Adı  Soyadı , Kategorisi, sıkleti ve kulüpte lisanlı sporcu ise hangi kulüpte  lisanslı olduğunun belirtilmesi mecburidir. Ferdi lisanslı sporcular yarışmalara katılabilir.
  4. Bu şampiyonaya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden katılacak sporcu, antrenör ve idarecilerden oluşan kafile listesi, K.K.T.C. Federasyonu tarafından hazırlanacaktır.  Kafile listesinde ismi yer almayan sporcular yarışmaya alınmayacaktır.
 6. İZİNLER:

  Yarışmalara katılacak idareci, Antrenör ve Sporcular izinlerini, bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri  ve Spor İl Müdürlüklerinden   alacaklardır.

 7. HARCIRAH ÖDENMESİ GEREKENLER:
  1. Yarışmaya ADANA ilinden katılan sporcu, idareci ve antrenörlere yolluk yevmiye verilmeyecektir.
  2. Federasyon, yarışmaya ADANA ili dışından katılan, il kafile listesinde isimleri bulunan ve yarıştıkları kategoride ilk 6 da yer alan sporculara; gün sayısı kadar yolluk ve  harcırah  ödenecektir.
  3. Kafile listesinde 1 ile 4 arası sporcu olması halinde, o ilin 1 idarecisi veya lisanslı 1 antrenörüne, Kafile listesinde   5 ve 20 arası sporcusu olan illerin 1 idarecisine ve lisanslı 1 antrenörüne21 ve yukarı sporcusu olan illerin 1 idarecisine ve lisanslı 2 antrenörüne, sporcusunun ilk 6 ya kalması halinde görev yaptığı gün sayısı kadar yolluk ve  harcırah  ödenecektir.
  4. Kafile listesinde ismi yer alan I-II-III-IV-V. Kademe Antrenör belgesine sahip  antrenörlerin 2017 Yılı antrenör vizelerini yaptırmış ve ücretlerini yatırmış olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yolluk ve harcırah alamayacaklardır.
  5. Dereceye giremeyenlerin yolluk ve yevmi yeleri, olanakları ölçüsünde bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilecektir. Dereceye giremeyenler, İl Müdürlüklerine vermeleri gereken resmi yazıyı yarışma yerinde Merkez Hakem Kurulundan alacaklardır.
    B- TARTI PROGRAMI:

   Tartı ve kayıt işlemleri Adana  Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Tesisleri Lütfullah Aksundur Spor Salonu da yapılacaktır.

   • TARTI 29 NİSAN 2017  Cumartesi  Saat 15.00- 17.30 arası
   • Aşağıdaki Tabloda Belirtilen Sıklet ve Kategorilerde Yarışan Sporcuların  Tartıları  29 Nisan Cumartesi Günü  Yapılacak Olup;  Yarışmaları İse  30 nisan  Pazar Saat 09:00 Başlayacaktır.
   • Aşağıdaki Tabloda Yer Alan Sıkletlerin Ön Eleme – Yarı Final – Finalleri B  elirtilen Günde Tablodaki Numara Sırasına Göre Yapılacaktır.
   Yarışması 30 NİSAN 2017  Pazar Günü Saat 09:00 ‘da Başlayacaktır
    Yarışması Yapılacak Sıkletler
   NO DİSİPLİN KATEGORİ
   1 Fitness Kızlar 7 Yaş : 2010 Doğumlular
   2 Fitness Kızlar 8 Yaş : 2009 Doğumlular
   1 Fitness Kızlar 9 Yaş : 2008 Doğumlular
   4 Fitness Erkekler 7-9 Yaş : 2008-2009-2010 Doğumlular
   5 Fitness Kızlar 10 Yaş : 2007 Doğumlular
   6 Fitness Kızlar 11 Yaş : 2006 Doğumlular
   7 Fitness Kızlar 12-13 Yaş : 2004 Doğumlular
   8 Fitness Erkekler 10-13 Yaş : 2004-2005-2006-2007 Doğumlular
   9 Fitness Kızlar 14-15 Yaş : 2002-2003 Doğumlular
   10 Fitness Kızlar 14-15 Yaş : 2002-2003 Doğumlular

   [box type=”warning” align=”aligncenter” class=”” width=””] IFBB TALİMATLARI GEREĞİ ULUSAL VE ULUSLARARASI YARIŞMALARDA ÇOCUK FİTNESSİ YARIŞMALARINDA SPORCU BOYALARI NE OLURSA OLSUN KULLANILMAYACAKTIR. KULLANAN SPORCULAR YARIŞMADAN DİSKALİFİYE EDİLECEKTİR.[/box]

 8. YARIŞMAYA KATILACAK SPORCULAR TARTIYA ÇIKARKEN:
  1. Lisansında 2017 yılı vizesi olmayan sporcular yarışmaya kesinlikle alınmayacaktır.
  2. Tartı esnasında Sporcularından, 2017 yılı vizeli lisansının aslı ve fotokopisi ayrıca nüfus cüzdanları istenecektir.
  3. Bir sporcu sadece bir kategoride yarışabilir.
  4. Sporcular tartıya yarışmada giyecekleri tayt, büstiyer, kostüm ve ayakkabılarını  ile gelecek  olup, showlarında kullanacakları aletleri de tartı sırasında getireceklerdir.Tüm kıyafet ve malzemeler Teknik Kurul ve MHK   tarafından kontrol edilecektir. IFBB Kurallarına ve Yarışma Talimatına uygun olmayan kıyafetler kabul edilmeyecektir. Kıyafeti uygun olmayan sporcular  yarışmaya alınmayacaktır.
  5. Geçerli mazeret bildirmeksizin tartı süresini geçiren sporcular kesinlikle tartıya alınmayacaklardır.
 9. ISINMA:

  Kız – Erkek sporcuların hazırlanma (Isınma) salonuna yalnızca Akrediteli bir antrenör ve idareci girebilecektir. Akreditasyon kartı olmayan hiç kimse soyunma odalarına ve yarışma alanına alınmayacaktır.

 10. MÜZİK EŞLİĞİNDE YAPILAN  YARIŞMALARI:Yarışmaların show bölümü , sporcuların kendi seçtikleri müzik eşliğinde yapılmaktadır. Müzik süresi 90 sn. olup +-5 sn dir. Sporcuların, müziklerini  CD ve taşınabilir belleklerde getirmeleri  ve  üzerine isim ve sıkletlerini yazarak,  müsabakalarından önce,  müzik görevlisine teslim etmeleri şarttır.
 11. İTİRAZLAR:
  1. Yarışma ile ilgili itirazlar; sporcunun antrenörü veya idarecisi tarafından bir dilekçe ile MHK na yapılır.
  2. Antrenör ve idarecilerin yarışma salonunda hazır bulunmadığı durumlarda, sporcunun itiraz dilekçesi vermesine izin verilir.
  3. Federasyonun belirlediği 200  TL. ücretin Merkez Hakem Kuruluna tutanakla teslim edilmesinden sonra, itiraz MHK tarafından incelenir. İtiraz haklı görülür ise; itiraz ücreti geri ödenir. İtiraz haksız yere yapılmış ise; itiraz ücreti geri ödenmez, Federasyonun hesabına aktarılır.
  4. İtirazın, konuya ilişkin sorunun yaşandığı anda ilk 4 dk.içinde  yapılması gerekmektedir. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.
 12. MİLİ TAKIM ADAY KADROSU:
  Milli Takıma sporcu seçimi yapılırken:

  1. Sporcunun Türkiye şampiyonasında, elde ettiği derece ve formu değerlendirilecektir.
  2. Sporcunun 2016 yılı ve daha önceki yıllarda, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında kazandığı başarılar değerlendirilecektir.
  3. Kategorisinde, Teknik Kurulun Milli Takım kadrosuna seçtiği sporcuların dışında; Milli Takım aday kadrosuna seçilmeyip,  sıkletlerinde  Teknik Kurulca uygun görülme şartı ile  diğer sporcular da, tüm giderlerini kendisi yada sponsorunun karşılaması koşuluyla, Milli Takım kadrosuna katılabileceklerdir. Bu sporcuların, ileride belirlenecek tarihe kadar Federasyona yazılı olarak müracaat etmeleri gerekir. Yazılı olmayan hiçbir başvuru kabul edilmez.
  4. Milli takım kadrosu Teknik Kurul tarafından teklif edilir
 13. FEDERASYON BAŞKANLIĞI:Yarışmaya katılan sporcuların bu genelgede yer alan kuralları okuduğunu, kurallara tam olarak uyacağını ve yaptırımlarını önceden kabul ettiğini varsayarak işlem yapacaktır. 
   C- YARIŞMA TARTI – KAYITLARINDA GÖREV ALAN HAKEM VE  KURUL ÜYELERİ:

  Yarışma tartı ve kayıtlarında görevlendirilecek hakemler ve kurul üyeleri: Merkez Hakem kurulu tarafından duyurulacaktır.

 14.  ORGANİZASYON VE SALON GÖREVLİLERİNCE YAPILACAK ÖN HAZIRLIKLAR:
  1. Sahne, ses, müzik ve ışık düzeninin kurulması
  2. Yapılacak anons ve konuşmalar için 3 adet mikrofonun sağlanması
  3. Konuşma kürsüsünün hazırlanması
  4. İstiklal Marşı  ve saygı duruşu CD’sinin hazır duruma getirilmesi
  5. 5 Adet bilgisayar, 2 adet yazıcı ve ekipmanlarının sağlanması
  6. Yarışma hakemleri için 5 masa, MHK için 2 masa, Gözlemciler için 1 masa,  Fitness Teknik komitesi için 3 masa ,sağlık Grubu için 1 masa olmak üzere Toplam 12 adet masanın: örtü ve sandalyeleriyle birlikte tek örnek olarak kurulması
  7. Seyirci ve protokol yerleri ile yönetim kurulu seyir yerlerinin hazırlanması sandalyenin konulması
  8. Sağlık ve Güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması .Sağlık memurunun salonda  antrenman ve yarışma günü hazır
    D- YARIŞMA PROGRAMI:

   30 NİSAN 2017 PAZAR.

   Saat 08.30 – 09.00 Hakem ve organizasyon görevlilerinin hazırlığı

   Saat 09.00  Yukarıdaki tabloda sıralaması belirtilen Tüm Sıkletlerin Ön eleme, Yarı Final ve Finalleri

PROGRAM AKIŞI:

Yarışma akış programı, kategori ve Sıkletlerdeki sporcu yoğunluğuna göre gerek duyulduğunda yeniden düzenlenebilir.

BU GENELGE:

Değişen koşullara veya gereksinmelere göre FEDERASYON BAŞKANI tarafından değiştirilebilecektir. Değişiklikler Federasyonun www.tvgfbf.gov.tr  adresindeki internet Sayfasından ayrıca duyurulacaktır. Bu Genelgede yer almayan genel konularda Uluslararası (IFBB) Yarışma Kuralları geçerlidir.

İrtibat:

Cemal Akarsu Niyazi KURT
Fitness As Başkanı 530 829 15 29 Federasyon Başkanı

[box type=”download” align=”alignleft” class=”” width=””]

[/box]