KARS BİLEK GÜREŞİ ADAY HAKEM KURS DUYURUSU

11-12-13 NİSAN 2022 tarihinde KARS ilinde Bilek Güreşi aday hakem kursu açılacaktır.

Başvurular; KARS Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne dilekçe ve dekont (100₺ federasyon hesabına aday hakem kurs ücreti ödeme dekontu TR440003200000000073049441

TEB Türkiye Ekonomi Bankası) ile teslimi ile yapılacaktır.

Kurs adresi: Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Tarih: 11-12-13 NİSAN

Aday hakem olabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

Madde 23 —(1) Aday hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

a) Türk vatandaşı olmak. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

b) En az lise veya dengi okul mezun olduğunu gösteren diploma fotokopisi,

c) 18 (onsekiz) yaşından küçük (2003) ve 50 (elli) yaşından büyük (1971) olmamak,

d) Hakem olarak görev alabilir yazılı sağlık ocağı veya her hangi bir hastaneden alınacak sağlık raporu,

e) Adli Sicil Sabıka Kaydı, (e-devlet çıktısı)

f) Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Ceza Yazısı, (e-devlet çıktısı)

g) İkametgah Belgesi (e-devlet çıktısı)

h)Amatör ve/veya profesyonel herhangi başka bir spor dalında hakemlik ve/ veya gözlemci lisansı iptal edilmemiş olmak. (Tespiti durumunda hakemliği iptal edilir)

ı) 1 adet vesikalık fotoğraf,

j) MHK tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak (100 üzerinden 70 almak)