KİLİS Bilek Güreşi Aday Hakem Kursu

Federasyonumuzun 2022 yılı planlı faaliyet programında yer alan “Bilek Güreşi Aday Hakem Kursu” 21-22-23 Ocak 2022 tarihinde KİLİS ilinde Bilek Güreşi aday hakem kursu açılacaktır.

Başvurular; federasyona dilekçe ve dekont (100₺ federasyon hesabına aday hakem kurs ücreti ödeme dekontu TR440003200000000073049441
TEB Türkiye Ekonomi Bankası)  ile faks yoluyla göndererek yapılacaktır.

Kurs adresi: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü / Çok Amaçlı Spor Salonu Kilis
Tarih:21-22-23 Ocak

Aday hakem olabilme şartları aşağıda belirtilmiştir.

“Aday hakem olabilme şartları”

Madde 23 —(1) Aday hakem olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
b) En az lise veya dengi okul mezun olduğunu gösteren diploma fotokopisi,
c) 18 (onsekiz) yaşından küçük (2003) ve 50 (elli) yaşından büyük (1971) olmamak,
d) Hakem olarak görev alabilir yazılı sağlık ocağı veya her hangi bir hastaneden alınacak sağlık raporu,
e) Adli Sicil Sabıka Kaydı, (e-devlet çıktısı)
f) Gençlik Spor İl Müdürlüğünden Ceza Yazısı, (e-devlet çıktısı)
g) İkametgah Belgesi (e-devlet çıktısı)
h)Amatör ve/veya profesyonel herhangi başka bir spor dalında hakemlik ve/ veya gözlemci lisansı iptal edilmemiş olmak. (Tespiti durumunda hakemliği iptal edilir)
ı) 1 adet vesikalık fotoğraf,
j) MHK tarafından yapılacak sınavda başarılı olmak (100 üzerinden 70 almak)