8-9 EYLÜL 2018 PENDİK –İSTANBUL DÜNYA BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONASI MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ REGLEMANI

DÜNYA BİLEK GÜREŞİ ŞAMPİYONASI  MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ

        REGLAMANI

8-9 EYLÜL 2018  PENDİK –İSTANBUL

PENDİK BELEDİYESİ ESENLER ŞEHİT YALÇIN ARAN SPOR KOMPLEKSİ

 

 

A –  SEÇME  KURALLARI:

 1. SEÇMELERE;
 2. Dünya Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızı belirlemek için, Federasyonumuzca ikinci bir şampiyona düzenlenmediğinden, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasında, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek Milli Takımımızı belirlemek üzere; Avrupa Şampiyonası sonuçları değerlendirilerek;

     2018 Avrupa Şampiyonası’nda, Gençler kategorisinde yarışıp madalya kazanamadığımız, Büyük Bayanlar kategorisinde     ilk 4 e, Büyük erkekler kategorisinde ise ilk 6 ya giremediğimiz kol kategorilerinde seçme yapılacaktır. Önceki yıllarda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında  madalya kazanan sporcularımızın seçmelere katılım talepleri değerlendirilerek, teknik kurulca uygun görülen ilgili kol kategorilerinde seçmelere katılımları sağlanacaktır.

 1. 18 Yaş Altı – 21 Yaş Altı Kız-Erkek Kategorilerinde, Teknik Kurulun belirlediği kişiler arasında yapılacak özel seçmelerin dışında kalan seçmeler, herkese açıktır.
 2. Büyük Bayan-Erkek ve Master Erkek kategorilerinde yapılacak seçmeler, 2018 Türkiye Şampiyonasında ilgili siklette ilk 6’ya giren sporcular ile önceki yıllarda Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında madalya kazanan sporculara açıktır.(Büyükler ve Masterler kategosinde yapılacak seçmelerde sporcular sıklet değiştiremezler)
 3. Bu seçmelere katılacak sporcular, kulüp lisansı ile yarışacaklardır. Ferdi lisanslı sporcular bu seçmelere kesinlikle katılamayacaktır.
 4. SEÇMELERE KATILACAK SPORCU – KULÜP VE İLLER;

ÖNEMLİ: Federasyonumuz, Spor Bakanlığımızın dopingle mücadele hususunda yürüttüğü proje kapsamında etkin olarak çalışmalarına devam etmektedir. Ancak; dopingle mücadele hususunda antrenörler ve kulüplere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Antrenör ve kulüp idarecilerinin, hazırlık ve müsabaka dönemlerinde yetiştirdikleri sporcularını denetlemeleri ve bilgilendirmeleri gerekmektedir. Federasyon müsabakalarında yarışan ve dopingli çıkan sporcuların, antrenör ve kulüplerine Federasyon Disiplin Talimatı  Madde 52 gereği para cezasının yanında, müsabaka ve faaliyetlerden men cezası uygulanacaktır.

Sporcusu dopingli çıkan ve para cezası alan kulüplerin para cezası tahsil edilmeden başka faaliyetlere katılmasına ve seçimlerde oy kullanmasına izin verilmeyecektir.

Sporcusu dopingli çıkan kulüp antrenörlerine ise para cezasının yanında 4 yıla kadar antrenörlükten men cezası verilecektir.

Bu nedenle kulüp idarecileri ve kulüp antrenörlerinin, Federasyonumuz 2018 yılı faaliyetlerinde, yarışmalara getireceği ve lisans çıkaracağı sporcularını belirlerken dikkatli davranmalarını önemle rica ederiz.

 1. Kulüpler; bu seçmelere katılacak sporcu listelerini, bağlı bulundukları ilin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerine göndereceklerdir.
 2. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri ise, İl Temsilcisi aracılığı ile, kulüplerden gelen sporcu listelerini birleştirerek, İl kafile listelerini oluşturacaktır. Kafile listesinde sporcunun, adı soyadı, sıkleti, kategorisi ve kulüp ismi ile, kafilede görev yapacak idareci ve antrenör ismi Kafile listelerinin,  5 Eylül 2018 Çarşamba günü, mesai saati bitimine kadar, Federasyonun (0312) 310 49 05 numaralı faksına gönderilmesi ve Spor İl Müdürlüğü onaylı olması şarttır.
 3. Faks çekildikten sonra, (0312) 312 72 09 numaralı Federasyon telefonundan, faksın ulaşıp ulaşmadığına dair onay alınacaktır.
 4. İl Müdürlüğü onaylı kafile listesini, 5 Eylül 2018 Çarşamba günü, mesai saati sonuna kadar göndermeyen iller ve bu il adına yarışan kulüp sporcuları, yarışmaya alınmayacaktır.
 5. Onaylı kafile listesi 2 nüsha şeklinde düzenlenecek olup; teknik toplantıda MHK başkanına teslim edilecektir. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır Sonradan elle düzeltme yapılan Kafile listeleri kabul edilmeyecektir.

 

 

 

      3.SEÇMELERLE İLE İLGİLİ TEKNİK  KURALLAR;

 1. Seçmelerde WAF kuralları uygulanacaktır.
 2. Bütün görevli kurullar ve hakemler, Teknik Toplantıda hazır bulunacaktır. Seçmeler bitinceye kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaktır
 3. Görev verilmesine karşın; geçerli gerekçesi olmadan seçmelere gelmeyen hakemlere 2019 Yılı yarışmalarında görev verilmeyecektir.
 4. Seçmelere katılan sporcular ile görev alan hakem, teknik kurul üyeleri ve idarecilerin, Federasyonun Giyim – Kuşam Talimatı ve Yarışma Talimatına uyması zorunludur.
 5. Sporcular; Müsabakalarda eşofman altı, arkasında  İllerinin veya kulüplerinin ismi yazılı kısa kollu tişört ve spor ayakkabısı giyeceklerdir.  Ayrıca; Seçmelere katılan herkes, Federasyonun  Giyim – Kuşam Talimatına da uyacaktır. Bunların dışında herhangi bir giysi ile seçmelere katılmak isteyen sporcular kesinlikle yarışmaya alınmayacaktır. (Milli Forma ile yarışmaya katılmak ve bayanların müsabaka esnasında tayt giymesi yasaktır)
 6. Seçmelere katılan sporcular ile görev alan hakem ve idareciler yarışma kurallarına uymak zorundadır. Uymayanlar hakkında, Federasyonumuzun Disiplin ve Yaptırım Talimatı Kuralları Gereğince işlem yapılacaktır.
 7. Değişen koşullara veya gereksinmelere göre MHK tarafından düzenlemeler yapılabilir.

 

 

4.SEÇMELERİN TEKNİK TOPLANTISI;

Kafile başkanları, antrenörler, hakemler ve federasyon görevlilerinin katılımıyla 8 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 10:00 da Pendik Belediyesi Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksin de  yapılacaktır.  Seçmelerin akışı ve kurallarla ilgili görüşler,  Teknik Toplantıda değerlendirilecek olup, daha sonra değişiklik yapılması ile ilgili gelecek öneriler kabul edilmeyecektir. Kafile başkanlarının, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden aldıkları, onaylı 2 adet kafile listesini; teknik toplantı sırasında Merkez Hakem Kuruluna Başkanına teslim etmeleri gerekmektedir. (kafile başkanları, antrenörler, hakem ve federasyon görevlilerinin teknik toplantıya katılması zorunludur)

 1. KAFİLE LİSTELERİ;
 2. İl Spor Müdürlüğü onaylı kafile listesi olmayan illerin sporcuları ile, kafile listesinde adı geçmeyen sporcular, listede adı geçen ancak, lisansı ve 2018 vizesi olmayan sporcular seçmelere alınmayacaktır. Listelerde silinti, kazıntı ve ekleme yapılmayacaktır. Bu durumdaki listeler işleme alınmayacak olup, harcırah ödemeleri, onaylı listede adı bulunanlara yapılacaktır.
 3. İl ya da kulüpler seçmelere, A-SEÇME KURALLARI bölümü  b – c ve d  maddelerinde belirtilen kriterlere uyan  sporcuları  ile katılabilirler.
 4. İl Kafile listelerinde sporcuların Adı Soyadı, Kategorisi, sıkleti ve hangi kulüpte lisanslı olduğunun belirtilmesi mecburidir. Ferdi lisanslı sporcular seçmelere alınmayacaktır.

Bu seçmeye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden katılacak kulüp sporcuları, antrenör ve idarecilerden oluşan kafile listesi, K.K.T.C. Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu tarafından hazırlanacaktır.  Kafile listesinde ismi yer almayan sporcular yarışmaya alınmayacaktır.

          Örnek :   Kaan Ali Kurt    Genç  Erkek    80 kg    Sağ-Sol kol      Göktürk   Spor Kulübü      gibi.

 1. İZİNLER;

Seçmelere katılacak idareci, Antrenör ve Sporcular izinlerini, bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri  ve Spor İl Müdürlüklerinden alacaklardır.

 1. HARCIRAH ÖDENMESİ GEREKENLER;

Seçmelere İSTANBUL ilinden katılan sporcu, idareci ve antrenörlere yolluk yevmiye  verilmeyecektir.

 1. Bu seçmelerde Masterler kategorisinde yarışan sporculara yolluk yevmiye
 2. Federasyon, seçmeye İstanbul ili dışından katılan, il kafile listesinde isimleri bulunan ve yarıştıkları kategoride ilk 3’te yer alan sporculara 2 günlük yolluk ve harcırah ödenecektir.
 3. Kafile listesinde 1 ile 5 arası sporcu olması halinde, o ilin 1 idarecisi veya lisanslı 1 antrenörüne, Kafile listesinde 6 ve yukarısı sporcusu olan illerin 1 idarecisine ve lisanslı 1 antrenörüne, 2 günlük yolluk ve harcırah ödenecektir.
 4. Kafile listesinde ismi yer alan I-II-III-IV-V. Kademe Antrenör belgesine sahip antrenörlerin 2018 Yılı antrenör vizelerini yaptırmış ve ücretlerini yatırmış olmaları Aksi takdirde yolluk ve harcırah alamayacaklardır.
 5. Dereceye giremeyen sporcuların yolluk ve yevmiyeleri, olanakları ölçüsünde bağlı bulundukları Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerince ödenebilecektir. Dereceye giremeyen sporcular, İl Müdürlüklerine vermeleri gereken resmi yazıyı, yarışma yerinde Merkez Hakem Kurulundan alacaklardır.

 

 

 

 

 1. SEÇMELERE KATILACAK SPORCULAR TARTIYA ÇIKARKEN
 2. Bay ve Bayan tartıları 8 Eylül Cumartesi günü saat 11:00 ile 15:00 arasında  İstanbul – Pendik Belediyesi Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksin de  yapılacaktır. Bay ve bayan sporcuların tartıları ayrı tartı odalarında yapılacaktır.
 3. Sporcular tartıya çıkarken 2018 yılı vizeli lisansını, fotoğraflı nüfus cüzdanlarını ve 1 adet lisans fotokopisini yanlarında getireceklerdir. Tartı süresi içinde tartıya gelmeyen sporcular kesinlikle seçmeye alınmayacaktır.  Kulüp lisansı olmayan sporcular ve lisansında 2018 yılı vizesi olmayan sporcular seçmeye kesinlikle alınmayacaktır.
 4. Seçme sıkletlerinin tamamında +3 kg. Tolerans uygulanacaktır
 5. DOPİNG
 6. 8-9 Eylül 2018 tarihleri arasında, İstanbul – Pendik Belediyesi Esenler Şehit Yalçın Aran Spor Kompleksin yapılacak olan  Bilek Güreşi Seçmelerinde, TMOK tarafından sporculardan doping testi örneği alınacaktır. 2016 yılı sene başında Değişen Dopingle Mücadele Talimatı gereği doping cezaları arttırılarak 4 yıl olarak belirlenmiştir. Ayrıca Disiplin Talimatımıza göre, sonucu pozitif çıkan sporculara, kulüplerine ve antrenörlerine 000,00 TL.ye kadar Para cezası verilebilecektir. Ayrıca sporcudan, kazandığı madalya, kupa, sertifika ve aldığı harcırahı, Federasyona geri iade etmesi istenecektir. Doping testinden kaçınan veya test sonucu pozitif çıkan sporcular ve kulüpleri yaptırım uygulanmak üzere Disiplin Kuruluna sevk edilecektir. Bu konuda Federasyonumuz Disiplin ve Yaptırım Talimatı “Doping Suçu: Madde – 52 ”  uygulanacaktır.
 7. Milli takıma seçilen, fakat TMOK tarafından yapılan doping testlerinde test sonucu + pozitif çıkan sporcular, Milli Takım kadrosundan çıkarılacak ve Federasyon Disiplin Kurulu’na sevk
 8. Milli Takıma seçilen sporculardan, ileri bir tarihte doping için numune alınacaksa doping testi zamanı ve tarihi sporcuların kendilerine
 9. Doping testi sonucuna göre, Milli Takım listesi Yönetim Kurulunun onayından sonra Federasyonun internet sayfasında yayınlanacaktır.
 10. İTİRAZLAR;
 11. Seçmeler sırasında hakem kararlarına yapılan itirazlar; sporcunun antrenörü veya idarecisi tarafından bir dilekçe ile MHK na yapılır.
 12. Antrenör ve idarecilerin yarışma salonunda hazır bulunmadığı durumlarda, sporcunun itiraz dilekçesi vermesine izin verilir.
 13. Federasyonun belirlediği 100 TL. ücretin Merkez Hakem Kuruluna tutanakla teslim edilmesinden sonra, itiraz MHK tarafından incelenir. İtiraz haklı görülür ise; itiraz ücreti geri ödenir. İtiraz haksız yere yapılmış ise; itiraz ücreti geri ödenmez, Federasyonun hesabına aktarılır
 14. İtirazın, konuya ilişkin Sorunun yaşandığı anda sporcu masadan ayrılmadan yapılması gerekmektedir. Daha sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

 

 1. MİLİ TAKIM ADAY KADROSU

 

2018 Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası ülkemizde yapılacaktır. Bu reglaman da aşağıda  belirtilen kriterler, Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına katılacak olan Milli Takımımızı belirlemek üzere uygulanacaktır.

 

– Türkiye Şampiyonu olup, Avrupa Şampiyonasına katılmayanlar,

– Gençler kategorisinde 2018 Avrupa Şampiyonasında madalya alanlar,

– Büyük Bayanlarda 2018 Avrupa Şampiyonasında ilk 4’e girenler,

– Büyük Erkeklerde 2018 Avrupa Şampiyonasında  ilk 6’ya girenler,

doğrudan Federasyon imkanı ile Milli Takım kadrosuna alınmışlardır.

 

NOT : Seçme yapılmayan sıkletlerde; 2018 Türkiye Şampiyonasında ilk 3 e giren sporcularından, Avrupa Şampiyonasında Gençler kategorisinde madalya alamayan, büyük bayanlarda ilk 4 e, Büyük Erkeklerde ise ilk 6 ya giremeyen sporcuların,  kendi imkanları ile Milli Takıma katılımları sağlanmıştır.

 

 

 

       

 1. FEDERASYON BAŞKANLIĞI;

Yarışmaya katılan sporcu,antrenör ve idarecilerin bu genelgede yer alan kuralları okuduğunu, kurallara tam olarak uyacağını ve yaptırımlarını önceden kabul ettiğini varsayarak işlem yapacaktır.

 

 

 

             B – SEÇME YAPILACAK SIKLET VE KATEGORİLER

18 YAŞ ALTI BAYANLAR:

* 45 Kg’ da Melike AYSAN ile Nazmiye KORKMAZ Sağ Kolda seçme yapacak. Kazanan, Federasyon     imkanı ile takıma alınacak. Yenilene takımda yer yok.

* 70 Kg’ da Sağ Kolda herkese açık seçme yapılacak.1.Olan Federasyon tarafından,2. Olan Kendi imkanı ile

* 70+Kg’da Sağ Kolda herkese açık seçme yapılacak 1.Olan Federasyon tarafından,2. Olan Kendi imkanı ile

21 YAŞ ALTI BAYANLAR:

* 60 Kg’ da Sağ Kolda herkese açık seçme yapılacak 1.Olan Federasyon tarafından,2. Olan Kendi imkanı ile

* 70 Kg’ da Dilara TÜYLÜOĞLU ile Yeter BAĞ Sağ Kolda seçme yapacak. Yenen Fed. tarafından gidecek.Yenilene takımda yer yok.

18 YAŞ ALTI ERKEKLER. (Herkese açık olacak.)

* 55 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. 1.ler Federasyon tarafından. 2.ler Kendi imkanı ile

* 60 Kg’ da Sol Kolda seçme yapılacak. 1. Olan Federasyon tarafından. 2. Olan Kendi imkanı ile

* 65 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. 1.ler Federasyon tarafından. 2.ler Kendi imkanı ile

* 75 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. 1.ler Federasyon tarafından. 2.ler Kendi imkanı ile

* 80 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. 1.ler Federasyon tarafından. 2.ler  Kendi imkanı ile

* 80+Kg’ da Sol Kolda seçme yapılacak. 1. Olan Federasyon tarafından. 2. Olan Kendi imkanı ile

21 YAŞ ALTI ERKEKLER: (Herkese açık olacak)

* 70 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. 1.ler Federasyon tarafından. 2.ler Kendi imkanı ile

* 80 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. (2018 Türkiye Şampiyonasında bu siklette ilk 6’ya girenler ile eski madalyalı sporcular seçmeye katılabilecek ) 1.ler Fed. tarafından. 2.lere Yer yok.

* 85 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. 1.ler Federasyon tarafından. 2.ler Kendi imkanı ile

* 90 Kg’ da Sağ Kolda seçme yapılacak. 1.Olan Federasyon tarafından. 2. Olan Kendi imkanı ile

* 90+Kg’ da Sol Kolda seçme yapılacak 1.Olan Federasyon tarafından. 2. Olan Kendi imkanı ile

 

 

 

BÜYÜK BAYANLAR: (2018 Türkiye şampiyonasında ilgili siklette ilk altıya girenler ile eski madalyalı sporcular seçmeye katılabilecek)

Not: Büyük Bayanlarda seçmelere katılan sporcular, sıklet değiştiremezler.

* 50 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. 1.ler Federasyon tarafından. 2.lere Yer yok.

* 60 Kg’ da Sol Kolda seçme yapılacak. 1. Olan Federasyon tarafından. 2. Olan Kendi imkanı ile

* 65 Kg’ da Sol Kolda seçme yapılacak.1. Olan Federasyon tarafından. 2. Olan Kendi imkanı ile

* 70 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak 1. ler Federasyon tarafından. 2.ler Kendi imkanı ile

* 80 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak 1. ler Federasyon tarafından. 2. ler Kendi imkanı ile

BÜYÜK ERKEKLER: (2018 Türkiye şampiyonasında ilgili siklette ilk altıya girenler ile eski madalyalı sporcular seçmeye katılabilecek)

Not: Büyük Erkeklerde seçmelere katılan sporcular, sıklet değiştiremezler.

* 60 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak 1. ler Federasyon tarafından. 2.ler Kendi imkanı ile

* 65 Kg’ da Sağ Kolda seçme yapılacak.1.Olan Federasyon tarafından. 2. Olan Kendi imkanı ile

* 70 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. 1.ler Fed. tarafından. 2.lere Yer yok.

* 75 Kg’ da Sağ Kolda seçme yapılacak. 1.Olan Fed. tarafından. 2.Olana Yer yok.

* 80 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. 1.ler Fed. tarafından. 2.lere Yer yok.

* 110 Kg’da Engin Erdoğan ile Murat Efe Kömek Sağ Kolda seçme yapacak. Kazanan, Federasyon     imkanı ile takıma alınacak. Yenilene takımda yer yok.

* 110 Kg’ da Sol Kolda seçme yapılacak 1.Olan Federasyon tarafından. 2. Olan Kendi imkanı ile

* 110+Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak 1. ler Federasyon tarafından. 2.ler Kendi imkanı ile

MASTERLER: (2018 Türkiye şampiyonasında ilgili siklette ilk altıya girenler ile eski madalyalı sporcular seçmeye katılabilecek)

Not: Masterlerde seçmelere katılan sporcular, sıklet değiştiremezler.

* 70 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. Sağ ve Sol Kolda 1.ler ile Sağ Kolda 2. Olan Kendi imkanı ile, Sol Kolda 2. Olana Yer yok.

* 80 Kg’ da Sağ ve Sol Kolda seçme yapılacak. Sağ ve Sol Kolda 1.ler ile Sağ Kolda 2. Olan Kendi imkanı ile, Sol Kolda 2. Olana Yer yok.

Masterler kategorisinde, 70 KG ve 80 KG dışında kalan  diğer sikletlerde seçme yapılmayacaktır. 2018 Türkiye Şampiyonasında 1.ve 2. Olanlar kendi imkanları ile, 1.ve 2.lerden gitmeyen olursa 3.ler Kendi imkanları ile Milli Takım kadrosuna alınacaktır.

 ÖNEMLİ   federasyonumuzca düzenlenen seçmelerde;  masterler  kategorisi hariç, diğer tüm kategorilerde 1.  olan sporcular Milli Takıma Federasyon imkanı ile alınacaktır. seçmeler neticesinde kendi imkanı ile milli takıma katılma şansı elde edenler için katılım payı ödemeleri 14 eylül cuma gününe kadardır.

              C – SEÇME  YAŞ GURUPLARI:

     18 Yaş Altı Gençler         : 2005– 2000 doğumlular .

     21 Yaş Altı Gençler         : 1997 – 1999 doğumlular.

     Büyükler                        : 2000 doğumlular ve üzeri.

     Masterler                        : 1978 doğumlular ve üzeri.

             D – YARIŞMA GÖREVLİLERİNCE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR:

 1. Bütün görevli kurullar ve hakemler tartı başlamadan 1 saat önce Teknik Toplantı yerinde hazır bulunacaklardır. Seçmeler bitinceye kadar da yarışma salonundan ayrılamayacaklardır.
 2. Görev verilmesine karşın; geçerli gerekçesi olmadan yarışmaya gelmeyen hakemlere 2018 Yılı yarışmalarında görev verilmeyecektir.
 3. Hakemler; yarışma sırasında, Federasyonumuzca verilen hakem giysileri ile birlikte siyah pantolon ve koyu renk spor ayakkabı giyeceklerdir.
 4. Organizasyon ve Teknik Görevlilerin Yarışma Salonunda Yapacakları Ön Hazırlıklar
 5. Bay ve Bayanlar için birer adet soyunma odasının ve 3 adet elektronik tartı aletlerinin hazırlanması,
 6. Yarışma salonuna 7 veya 8 adet Bilek Güreşi Masasının kurulması ve 3 adet magnezyum tozu kabının hazırlanması,
 7. Ses ve ışık düzeninin kurulması, Sporcu anonsları için 5 adet mikrofonun sağlanması,
 8. İstiklal Marşı CD’sinin hazır duruma getirilmesi, 5 Adet bilgisayar 2 adet yazıcı ve 4 Adet Televizyon ve ekipmanlarının sağlanması
 9. Yazı hakemleri için 5, itirazlar için1, Teknik Komite için 1 ve lisans kontrolleri için 1 adet olmak üzere
 10. Toplam 7 adet masanın; örtü ve sandalyeleriyle birlikte tek örnek olarak kurulması,
 11. Yarışma hakemleri için 22 adet sandalyenin konulması,
 12. Sağlık ve Güvenlik önlemlerinin alınmasının sağlanması

 

 E – YARIŞMA PROGRAMI;

 8 Eylül  2018  CUMARTESİ

Saat 10:00 – 11:00 : Teknik toplantı ve İl Kayıtları

Saat 11:00 – 15 :00            : Erkek – Bayan yarışmacıların tartı ve kayıtları

9 Eylül 2018  PAZAR

Saat 09:00 – 18:00         : 18 Yaş Altı Gençler ( Bay-Bayan) , 21 Yaş Altı Gençler (Bay-Bayan), Büyükler    (Bay-Bayan),  Master Erkek  Sağ-Sol  Kol Seçme Müsabakaları.

Seçme sonucunda dereceye giren sporculara, madalya ve sertifika verilmeyecektir.

         Bu Genelgede yer almayan konularda WAF Yarışma Kuralları geçerlidir.Genelgedeki kurallar ile ilgili olarak değişiklik yapma yetkisi  yalnızca Federasyon Başkanına aittir.

Değişiklikler Federasyonun www.tvgfbf.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Federasyon              Tel          0312 312 72 09      Faks   0312 310 49 05

Aydın Necip TELYAKAR MHK Bşk.          Tel: 0532 627 74 75

Şener ARSLAN        Teknik Komite Bşk.  Tel: 0532 744 07 88

     NİYAZİ KURT

FEDERASYON BAŞKANI