FMI İŞBİRLİĞİ BİLGİLENDİRMESİ

1. Kademe Yar. Antrenölerimiz, FMI ile yapılan partnerlik anlaşması ile
https://fitnessmovementinstitute.com sitesinde yer alan EQF3 Fitness Intructor eğitim
imkanlarından 2.500 tl ödeyerek faydalanabilecektir.
2. Kademe ve üzeri Antrenölerimiz, FMI ile yapılan partnerlik anlaşması ile
https://fitnessmovementinstitute.com sitesinde yer alan EQF4 Personal Trainer eğitim
imkanlarından 7.000 tl ödeyerek faydalanabilecektir.

KAYITLAR e-Devlet Spor Bilgi Sisteminden Alınacaktır.

TVGFBF Neden böyle bir anlaşma yaptı ?
Ülkemizde branşımızın gelişimi, antrenörlerimizin sürekli gelişen fitness ve fiziksel aktivite
endüstrisinde dönemin gereksinimlerini karşılamaları ve uluslararası arenada yer bulmaları
için bir partnerlik anlaşması gerçekleştirdik. Bu ve buna benzer anlaşmalar için ülke
menfaatlerini benimseyen, mesleki standartları dünya ölçeğinde tanınan ve iş deneyimine
güvendiğimiz partnerler ile çalışmalar sürdürerek onların deneyim ve tecrübelerinden
federasyonumuz ve bağlı bulunan tüm meslektaşlarımızın faydalanmasını hedeflemekteyiz.
Egzersiz Profesyoneli kimdir?
Egzersiz profesyoneli, bireylerin egzersiz ve fiziksel aktivite yoluyla hedeflerine ulaşmalarına
yardımcı olma konusunda uzmanlaşmış, uluslararası sertifikalı bir fitness uzmanıdır. Ayrıca,
danışanlarını fiziksel aktivitenin yararları konusunda eğitir ve onlara sağlıklı yaşam tarzı
değişiklikleri yapmaları için gerekli desteği ve rehberliği sağlar.
Antrenör ile Egzersiz Profesyonelinin farkı nedir?
Antrenör ile bir egzersiz profesyoneli arasındaki temel fark, antrenörün amacının bağlı
bulunduğu spor dalının fiziksel gereksinimlerini karşılamak için gerekli antrenman
planlamasından sorumlu olması ve bu doğrultuda fiziksel aktivite devamlılığı değil mevcut
spor dalındaki sportif başarıyı hedef almasıdır. Antrenörler genellikle egzersiz bilimi hakkında
temel bir anlayışa sahiptirler ve direnç antrenmanı veya kardiyo gibi belirli bir fitness alanına
odaklanırlar. Egzersiz profesyonelleri ise toplam sağlığın yönetilmesinde, insan hareket bilimi
hakkında çok daha derin bir anlayışa sahiptirler ve danışanlarının sadece fitness değil, stress,
uyku, beslenme biyokimyası, sirkadyen ritim vb gibi sağlık problemlerini ve hedeflerini
dikkate alan, bütünsel ( holistik ) egzersiz programları oluşturan önleyici ve koruyucu bir
uzmanlık alanıdır.
Bir egzersiz profesyonelinin en önemli özelliklerinden biri, güncel bilimsel literatüre hakim
olması ve kanıta dayalı bilgiyi sahada uygulama becerisidir. Her zaman en son
araştırmalardan haberdar olmaları ve danışanları için etkili egzersiz programları oluşturmak
için öğrendiklerini uygulamaları beklenir. Ayrıca, insan hareketini oluşturan temel unsurlar
hakkında derin bir anlayışa sahiptirler. Böylelikle, fitness seviyeleri veya hedefleri ne olursa
olsun, kişiye özel egzersiz programları oluşturabilirler.
Bir egzersiz profesyonelinin bir diğer önemli özelliği ise holistik yani bütünsel bir yaklaşıma
sahip olmasıdır. Klasik antrenör ve koçların aksine, egzersize daha entegre ve kapsayıcı bir
bakış açısıyla yaklaşırlar. Fiziksel performansı iyileştirmek için antrenman programları
tasarlarken postür, vücut mekaniği, beslenme ve yaşam tarzı gibi hareketi etkileyen faktörleri
de dikkate alırlar. Vücudun tüm sistemlerinin birbiri ile bir etkileşim ağı içerisinde olduğunun
bilinciyle, kişiyi bir bütün olarak ele alır. İnsan vücudunun biyolojik sistemlerinin bütünsel ve
bütünleştirici doğasını anlar ve bu perspektiften analiz ve çözümler sunarlar. Böylece,
danışanlarının hem hedeflerine daha etkili ve güvenli bir şekilde ulaşmasına hem de daha
sağlıklı olmalarına yardımcı olur.
Sonuç olarak, bir egzersiz profesyoneli, her danışanın bireysel ihtiyaçlarını ve hedeflerini
dikkate alan, kişiselleştirilmiş egzersiz programları oluşturabilen yüksek eğitimli ve yetenekli
bir fitness uzmanıdır. İnsan hareket bilimi ve insan vücudunun bütünsel doğası hakkında
derin bir anlayışa sahiptir. Bütünsel sağlık ve zindeliğe olan ilginin artmasıyla birlikte, egzersiz
profesyonellerinin rolü giderek daha önemli hale gelmekte ve hizmetlerine yönelik pazar
büyümektedir.Egzersiz Profesyoneli için Uluslarası akreditasyon standartlarını sağlayan bir
kuruluştan sertifikalı olması neden önemlidir?
Egzersiz profesyonelleri, insanların fitness hedeflerine ulaşmalarına ve sağlıklı bir yaşam tarzı
sürdürmelerine yardımcı olmada hayati bir rol oynamaktadır. Danışanlarına güvenli ve etkili
egzersizler sunmaları beklenir. Bununla birlikte, çok sayıda farklı fitness sertifikasyonu
mevcut olduğundan, kimin güvenli ve etkili egzersiz rehberliği sağlama konusunda nitelikli
olduğunu belirlemek danışanlar için zor olabilir. İşte bu noktada Avrupa Birliği ve Europe
Active çatışışı altında Avrupa Birliği Meslek Yeterlilik Çerçevesinde EQF ( European
Qualifications Framework ) faaliyet oluşturan ( European Register of Exercise Professionals
(EREPS) gibi akreditasyon kurumları devreye girmektedir. EREPS, uluslararası standartları
karşılayarak egzersiz profesyonellerinin nitelikli ve bilgili olmalarını ve tüketicilerin aldıkları
hizmetlere güvenebilmelerini sağlamaya yardımcı olur. EREPS sistemine ile TREPS (Türk
Egzersiz Profesyonelleri Kayıtlama Sistemi ) entegredir ve ayni kayıtlama fonksiyonlarını
kullanmaktadırlar.
European Register of Exercise Professionals (EREPS), egzersiz uzmanları için uluslararası
kabul görmüş bir akreditasyon kuruluşudur ve sektör için en yüksek standartları belirler.
EREPS tarafından akreditasyon, bir egzersiz profesyonelinin bilgi, beceri ve deneyiminin
önemli bir tanınmasıdır. Profesyonelin belirli bir eğitim ve öğretim seviyesini karşıladığını ve
sıkı test ve değerlendirmelerden geçtiğini garanti eder. Bu, egzersiz profesyonellerinin kendi
alanlarında bilgili ve yetkin olmalarını ve güvenli ve etkili egzersiz rehberliği
sağlayabilmelerini sağlamaya yardımcı olur.
EREPS akreditasyonunun en önemli faydalarından biri uluslararası standartlara dayanmasıdır.
Bu, akreditasyon sürecinin farklı ülkeler arasında tutarlı olduğu ve EREPS tarafından
sertifikalandırılan egzersiz profesyonellerinin nerede bulunduklarına bakılmaksızın aynı
yüksek standartları karşıladıkları anlamına gelir. Bu, danışanların nerede olurlarsa olsunlar
EREPS sertifikalı egzersiz profesyonellerinden aldıkları hizmetlere güvenebilmelerini
sağlamaya yardımcı olur.
EREPS ayrıca, sürekli eğitim ve mesleki gelişime de büyük önem vermektedir. Bu önemlidir
çünkü egzersiz bilimi alanı sürekli gelişmektedir ve egzersiz profesyonellerinin en son
araştırma ve en iyi uygulamalarla güncel kalmaları çok önemlidir. EREPS, egzersiz
profesyonellerinin sürekli eğitim ve mesleki gelişime katılmalarını zorunlu tutarak,
müşterilerine en güncel ve etkili egzersiz rehberliğini sunmalarını sağlamaya yardımcı olur.
Sonuç olarak, EREPS akreditasyonu bir egzersiz profesyonelinin bilgi, beceri ve deneyiminin
önemli bir tanınmasıdır. Egzersiz profesyonellerinin nitelikli ve bilgili olmalarını ve
tüketicilerin aldıkları hizmetlere güvenebilmelerini sağlamaya yardımcı olur. EREPS,
uluslararası standartları karşılayarak farklı ülkeler arasında tutarlılık ve kalitenin
sağlanmasına yardımcı olur ve sürekli eğitime güçlü bir vurgu yaparak egzersiz
profesyonellerinin danışanlarına en güncel ve etkili egzersiz rehberliğini sağlamasına
yardımcı olur. Bu nedenlerden dolayı, egzersiz profesyonellerinin EREPS gibi uluslararası
standartları karşılayan akreditasyon kurumları tarafından sertifikalandırılması önemlidir.